Program cu publicul: L-V 8-16

Despre Noi

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad

Constituire

 

Asociatia s-a infiintat in anul 2008 sub denumirea de "Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad (A.D.I. S.I.G.D.), înscrisă prin Certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 44/28.07.2008, Dosar nr. 5129/55/2008 cu Încheierea nr. 5005/03.07.2008 a Judecătoriei Arad, Cod de identificare fiscală nr. 24975720".  "Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad" este persoana juridica de drept privat, cu statut de utilitate publica.

 

Structura organizatorica

 

Adunarea Generala a Asociatiei

Adunarea Generala este organul de conducere al Asociatiei, format din toti reprezentantii desemnati de catre Parti, care vor fi Primarii unitatilor administrativ-teritoriale si Presedintele Consiliului Judetean Arad, sau delegatii acestora imputerniciti sa reprezinte acest scop la o intalnire a Adunarii Generale ;

 

Membrii Asociati

MUN. ARAD

CHIŞINEU CRIŞ, CURTICI, INEU, LIPOVA, NĂDLAC, PÎNCOTA, PECICA, SÎNTANA, SEBIŞ, ALMAŞ, APATEU, ARCHIŞ, BATA, BELIU, BIRCHIŞ, BÎRSA, BÎRZAVA, BOCSIG, BRAZII, BUTENI, CĂRAND, CERMEI, CHISINDIA, CONOP, COVĂSÎNŢ, CRAIVA, DEZNA, DIECI, DOROBANŢI, FÎNTÎNELE, FELNAC, FRUMUŞENI, GHIOROC, GRĂNICERI, GURAHONT, HĂLMAGIU, HĂLMĂGEL, HĂŞMAŞ, IGNEŞTI, IRATOŞU, LIVADA, MACEA, MIŞCA, MONEASA, OLARI, PĂULIŞ, PEREGU MARE, PETRIŞ, PILU, PLEŞCUŢA, SĂVÎRŞIN, SECUSIGIU, SELEUŞ, SEMLAC, SINTEA MARE, SOCODOR, ŞAGU, ŞEITIN, ŞEPREUŞ, ŞICULA, ŞILINDIA, ŞIMAND, ŞIRIA, ŞIŞTAROVĂŢ, ŞOFRONEA, TAUŢ, TÎRNOVA, USUSĂU, VĂRĂDIA, VINGA, VÎRFURILE, VLADIMIRESCU, ZĂBRANI, ZĂDĂRENI, ZĂRAND, ZERIND, ZIMANDUL NOU

Obiectivele ADI Deseuri

Sa monitorizeze derularea proiectelor de investitii in infrastructura tehnico-edilitara aferenta Serviciului;

Sa constituie interfata pentru discutii si sa fie un partener activ pentru autoritatile administratiei publice locale in ceea ce priveste aspectele de dezvoltare si de gestiune a Serviciului, in scopul de a coordona politicile si actiunile de interes general;

Sa elaboreze si sa aprobe caietul de sarcini/ caietele de sarcini si regulamentul/regulamentele Serviciului;

Sa elaboreze si sa aprobe documentatiile de atribuire a contractului/contractelor de delegare si sa stabileasca conditiile de participare si criteriile de selectie a operatorilor, cu exceptia situatiei atribuirii directe conform prevederilor art.31 din Legea nr.51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

Sa incheie contractul/contractele de delegare cu operatorii, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea impreuna calitatea de delegatar, astfel cum este prevazut de art.30 din Legea nr.51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

Sa monitorizeze executarea contractului/contractelor de delegare si sa informeze regulat membrii sai despre aceasta, sa urmareasca indeplinirea obligatiilor asumate de operatori (indeosebi in ceea ce priveste realizarea indicatorilor de performanta, executarea lucrarilor incredintate operatorilor si calitatea Serviciului furnizat utilizatorilor) si, in conformitate cu mandatul primit si cu prevederile contractuale, sa aplice penalitatile contractuale;

Sa identifice si sa propuna orice actiuni vizand cresterea oportunitatilor de finantare a proiectelor de investitii in infrastructura tehnico-edilitara aferenta Serviciului;

Sa imbunatateasca planificarea investitiilor in infrastructura tehnico-edilitara aferenta Serviciului.